Punte e scalpelli

  PUNTA PER ELETTRICISTA

  0,00

  PUNTA PER ELETTRICISTA CM.15 – Rif. 2985P
  PUNTA PER ELETTRICISTA CM.20 – Rif. 2990P
  PUNTA PER ELETTRICISTA CM.25 – Rif. 2995P
  PUNTA PER ELETTRICISTA CM.30 – Rif. 3000P

  SCALPELLO PER ELETTRICISTA

  0,00

  SCALPELLO PER ELETTRICISTA CM.15 – Rif. 2985S
  SCALPELLO PER ELETTRICISTA CM.20 – Rif. 2990S
  SCALPELLO PER ELETTRICISTA CM.25 – Rif. 2995S
  SCALPELLO PER ELETTRICISTA CM.30 – Rif. 3000S

  PUNTA DA MURATORE

  0,00

  PUNTA DA MURATORE CM.20 – Rif. 3005P
  PUNTA DA MURATORE CM.25 – Rif. 3010P
  PUNTA DA MURATORE CM.30 – Rif. 3015P
  PUNTA DA MURATORE CM.35 – Rif. 3020P
  PUNTA DA MURATORE CM.40 – Rif. 3025P
  PUNTA DA MURATORE CM.45 – Rif. 3030P
  PUNTA DA MURATORE CM.50 – Rif. 3035P

  SCALPELLO DA MURATORE

  0,00

  SCALPELLO DA MURATORE CM.20 – Rif. 3005S
  SCALPELLO DA MURATORE CM.25 – Rif. 3010S
  SCALPELLO DA MURATORE CM.30 – Rif. 3015S
  SCALPELLO DA MURATORE CM.35 – Rif. 3020S
  SCALPELLO DA MURATORE CM.40 – Rif. 3025S
  SCALPELLO DA MURATORE CM.45 – Rif. 3030S
  SCALPELLO DA MURATORE CM.50 – Rif. 3035S

  PUNTA DA MURATORE RINALDI

  0,00

  PUNTA DA MURATORE CM.25 RINALDI – Rif. 3040P
  PUNTA DA MURATORE CM.30 RINALDI – Rif. 3045P
  PUNTA DA MURATORE CM.35 RINALDI – Rif. 3050P
  PUNTA DA MURATORE CM.40 RINALDI – Rif. 3055P

  SCALPELLO DA MURATORE RINALDI

  0,00

  SCALPELLO DA MURATORE CM.25 RINALDI – Rif. 3040S
  SCALPELLO DA MURATORE CM.30 RINALDI – Rif. 3045S
  SCALPELLO DA MURATORE CM.35 RINALDI – Rif. 3050S
  SCALPELLO DA MURATORE CM.40 RINALDI – Rif. 3055S

  salvamano

  0,00

  SALVAMANO IN GOMMA PER PUNTA E SCALPELLO – Rif. 3515

  CISEAUX A BRIQUE

  0,00

  CISEAUX A BRIQUE MM.50 – Rif. CISEAUX50
  CISEAUX A BRIQUE MM.60 – Rif. CISEAUX60
  CISEAUX A BRIQUE MM.70 – Rif. CISEAUX70
  CISEAUX A BRIQUE MM.100 – Rif. CISEAUX100